På våra parkour träningar tar vi dig från A till B och hjälper dig att fortsätta utvecklas bortom.
Hos oss får barn och ungdomar utöva parkour på en individuell nivå med pedagogisk ledd träning i säker miljö tillsammans
för en kreativ och rolig fritid. Anmäl dig till våra träningar och kurser under fliken PARKOUR!